Πλατφόρμα Συγχρονης Τηλεκπαίδευσης για τους Μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού